Јавне набавке


9. фебруар 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије број: ЈНВ-1/01-231

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије број: ЈНВ-1/01-231


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка електричне енергије


Обавештење о закљученом уговору ЈНВ-1/01-231
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт