Јавне набавке


9. фебруар 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге професионалног чишћења и одржавања подних облога у Заводу број: ЈНМВ-2/03-232

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге професионалног чишћења и одржавања подних облога у Заводу број: ЈНМВ-2/03-232


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавнa набавке мале вредности услуге професионалног чишћења и одржавања подних облога у Заводу


Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/03-232
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт