Јавне набавке


9. фебруар 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности средстава за чишћење опреме и зграде и средстава за репрезентацију број: ЈНМВ-1/02-233

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности средстава за чишћење опреме и зграде и средстава за репрезентацију број: ЈНМВ-1/02-233


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавнa набавке мале вредности средстава за чишћење опреме и зграде и средстава за репрезентацију број: ЈНМВ-1/02-233


Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/02-233
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт