Јавне набавке


9. фебруар 2015. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге фиксне телефоније број: ЈНМВ-2/04-234

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге фиксне телефоније број: ЈНМВ-2/04-234


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавнa набавка мале вредности услуге фиксне телефоније број: ЈНМВ-2/04-234

Додатна документација

Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-2/04-234 од 09.03.2015
2. Одговор на постављена питања у вези ЈНМВ-2/04-234 од 13.03.2015
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт