Јавне набавке


3. март 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге мобилне телефоније број: ЈНМВ-2/05-366

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге мобилне телефоније број: ЈНМВ-2/05-366


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности услуге мобилне телефоније
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА


Питања и одговори

1. Одговори на постављена питања у вези ЈНМВ-2/05-366 од 24.03.2015
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/05-366
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт