Јавне набавке


27. март 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/06-528

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/06-528


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова
  
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/06-528
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт