Јавне набавке


Нови Сад, 14. април 2015. - ЗАВРШЕНО

Набавка услуге инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала у преговарачком поступку без објављивања позива

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
  
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт