Јавне набавке


7. мај 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности мултифункционалног апарата за штампање и копирање и штампача број: ЈНМВ-1/05-739

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности мултифункционалног апарата за штампање и копирање и штампача број: ЈНМВ-1/05-739


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности мултифункционалног апарата за штампање и копирање и штампача
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности мултифункционалног апарата за штампање и копирање и штампача
  
1. Одговор на постављено питање у вези са ЈНМВ-1/05-739
  
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/05-739
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт