Јавне набавке


7. мај 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге прања службених аутомобила Завода број: ЈНМВ-2/08-743

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге прања службених аутомобила Завода број: ЈНМВ-2/08-743


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности услуге прања службених аутомобила
  
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/08-743
  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт