Јавне набавке


7. мај 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности папира за штампање и копирање број: ЈНМВ-1/04-744

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности папира за штампање и копирање број: ЈНМВ-1/04-744


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности папира за штампање и копирање
  
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-1/04-744

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт