Јавне набавке


25. мај 2015. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања рачунарске опреме са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/09-873

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања рачунарске опрема са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/09-873


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности услуге одржавања рачунарске опреме са обезбеђивањем и заменом резервних делова
  
1. Одговор на постављено питање у вези са ЈНМВ-2/09-873
  
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-2/09-873

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт