Јавне набавке


16. март 2016. - ЗАВРШЕНО

Набавка услуге инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Набавка услуге инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интранет портала


Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за достављање понуда за услугу инфраструктурног одржавања система електронске писарнице и интернет портала, број јнппбојп-2/01-1-2016-306
  
Одлука о додели уговора ЈНППБОЈП-2/01-1-2016-306
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт