Јавне набавке


1. април 2016. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/02-821

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/02-821


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Обавештење о закљученом уговору - одржавање службених аутомобила









  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт