Јавне набавке


1. април 2016. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива за службене аутомобиле Завода број: ЈНМВ-1/06-820

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива за службене аутомобиле Завода број: ЈНМВ-1/06-820


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Одлука о додели уговора ЈНМВ-1/06-820
Обавештење о закљученом уговору - гориво за службене аутомобиле

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт