Јавне набавке


19. април 2016. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге фиксне телефоније број: ЈНМВ-2/03-985

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: 1. П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге фиксне телефоније број: ЈНМВ-2/03-985


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измене и допуне конкурсне документације
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
 Одговори на питања:
1. Одговор на постављено питање
2. Одговор на постављено питање
  
Одлука о додели уговора ЈНМВ-2/03-985
Обавештење о закљученом уговору - набавка услуге фиксне телефоније

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт