Јавне набавке


6. јун 2016. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности лиценци за графичку обраду података број: ЈНМВ-1/07-1316

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности лиценци за графичку обраду података број: ЈНМВ-1/07-1316


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - лиценце за графичку обраду података

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт