Јавне набавке


10. јун 2016. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера за штампаче и копир апарате број: ЈНМВ-1/08-1350

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера за штампаче и копир апарате број: ЈНМВ-1/08-1350


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Обавештење о закљученом уговору - набавка тонера за штампаче и копир апарате

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт