Јавне набавке


23. јун 2016. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности резервних делова за рачунарску опрему број: ЈНМВ-1/09-1430

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности резервних делова за рачунарску опрему број: ЈНМВ-1/09-1430


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Одлука о додели уговора ЈНМВ-1/09-1430
Обавештење о закљученом уговору - резервни делови за рачунарску опрему

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт