Јавне набавке


28. септембар 2016. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности резервних делова за мултифункционалне апарате за штампање, скенирање и копирање са услугом сервиса број: ЈНМВ-1/10-2188

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности резервних делова за мултифункционалне апарате за штампање, скенирање и копирање са услугом сервиса број: ЈНМВ-1/10-2188


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - резервних делова за мултифункционалне апарате за штампање, скенирање и копирање са услугом сервиса

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт