Јавне набавке


16. март 2017. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/03-562

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/03-562


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - набавка ситног потрошног канцеларијског материјала
Обавештење о закљученом уговору - набавка папира за штампање, копирање и израду графичких и текстуалних делова планских докумената

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт