Јавне набавке


30. октобар 2017. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера број:ЈНМВ-1/07-2226

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера број:ЈНМВ-1/07-2226


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка тонера
  
1. Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт