Јавне набавке


17. новембар 2017. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке лиценци за графичку обраду података број:ЈНВ-1/01-2350

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке лиценци за графичку обраду података број:ЈНВ-1/01-2350


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка лиценци за графичку обраду података
  

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт