Јавне набавке


7. децембар 2017. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде централне геобазе планских докумената број:ЈНМВ-2/11-2556

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге израде централне геобазе планских докумената број:ЈНМВ-2/11-2556


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - услуга израде централне геобазе планских докумената
  
1. Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт