Јавне набавке


30. март 2018. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности папира за штампање, копирање и израду графичких и текстуалних делова планских докумената број: ЈНМВ-1/02-711

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности папира за штампање, копирање и израду графичких и текстуалних делова планских докумената број: ЈНМВ-1/02-711


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка папира за штампање
  
Одлука о додели уговора

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт