Јавне набавке


30. март 2018. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ситног потрошног канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/03-712

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ситног потрошног канцеларијског материјала број: ЈНМВ-1/03-712


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка канцеларијског материјала
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт