Јавне набавке


10. април 2018. - АКТУЕЛНО

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за услугу одржавања рачуноводственог програма, број ЈНППБОЈП-2/01-508

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за услугу одржавања рачуноводственог програма, број ЈНППБОЈП-2/01-508


Обавештење о покретању преговарачког поступка ДОЦУС
Конкурсна документација - одржавање рачуноводственог програма
  
Одлука о додели уговора

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт