Јавне набавке


30. март 2018. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива за службене аутомобиле Завода број: ЈНМВ-1/04-714

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности горива за службене аутомобиле Завода број: ЈНМВ-1/04-714


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - набавка горива за службене аутомобиле
  
Одлука о додели уговора

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт