Јавне набавке


5. јуна 2018. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге систематског прегледа запослених број: ЈНМВ-2/02-1197

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге систематског прегледа запослених број: ЈНМВ-2/02-1197


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - систематски преглед запослених
  
Питања и одговори 1.
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт