Јавне набавке


4. јула 2018. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/03-1416

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге одржавања службених аутомобила Завода са обезбеђивањем и заменом резервних делова број: ЈНМВ-2/03-1416


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - одржавање службених аутомобила
  

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт