Јавне набавке


15. август 2018. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера број:ЈНМВ-1/05-1779

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности тонера број:ЈНМВ-1/05-1779


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - тонери
  
Питања и одговори 1.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт