Јавне набавке


23. август 2018. - АКТУЕЛНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге систематског прегледа запослених број: ЈНМВ-2/04-1816

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге систематског прегледа запослених број: ЈНМВ-2/04-1816


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - систематски преглед
  
Одлука о додели уговора

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт