Јавне набавке


05. октобар 2018. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова - замена прозора на пословној згради ЈП "Завод за урбанизам Војводине" у Новом Саду

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова - замена прозора на пословној згради ЈП "Завод за урбанизам Војводине" у Новом Саду


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - замена прозора на пословној згради
  
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт