Јавне набавке


15. новембра 2018. - ЗАВРШЕНО

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на адаптацији пословних просторија у ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, број: ЈНМВ-3/02-2496

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ
   Железничка 6/III, Нови Сад


Упућује: П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова на адаптацији пословних просторија у ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад, број: ЈНМВ-3/02-2496


Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - адаптација пословних просторија
Конкурсна документација - адаптација пословних просторија - измена 1
Продужење рока
  
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт