news


Novi Sad, 21. maj 2019.

Održana druga nacionalna radionica za jačanje institucionalnih kapaciteta u okviru projekta ATTRACTIVE DANUBE 

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) je zajedno sa JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ organizovao Drugu nacionalnu radionicu za jačanje institucionalnih kapaciteta u okviru projekta ATTRACTIVE DANUBE. Radionica je održana 21. maja 2019. godine u Novom Sadu, u sali za sastanke JP Zavoda za urbanizam Vojvodine. Prisustvovalo je 17 učesnika iz 6 institucija (predstavnika AP Vojvodine – administrativne uprave, javnog sektora i regionalnih organizacija).

... more

Novi Sad, 22. maj 2019.

Projekat "Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza - Rabe" 

JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" je, zajedno sa partnerima, još 2016. godine konkurisao sa predlogom projekta "Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubekhaza - Rabe", u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. U projektu učestvuju: mađarska Nacionalna agencija za infrastrukturu - NIF, koja je vodeći partner, kao i javna preduzeća "Zavod za urbanizam Vojvodine" i "Putevi Srbije".

... more

Subotica-Palić 09.-11. maj 2019.

Održan jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“ 

Tradicionalno, u Subotici – Paliću, od 09. do 11. maja 2019. godine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Javni preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotice i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, organizovali su jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE„.

... moreDisplaying articles 1 to 3 of total 260

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form