news


Vrbas, 13. decembar 2017.

Javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas 

U zgradi Opštinske uprave Opštine Vrbas održana je javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada.

... more

Niš, 8-15. novembar 2017.

26. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA - Prva i Druga nagrada na 26. Međunarodnom salonu urbanizma 

U periodu od 8. do 15. novembra u Nišu održan je 26. Međunarodni salon urbanizma, u organizaciji Udruženja urbanista Srbije.

Salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije koja predstavlja skup najznačajnijih, aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija. Celokupna ili delimična postavka Salona prezentuje se u gradovima pokroviteljima i drugim gradovima u zemlji i inostranstvu. Učesnici Salona su članovi Udruženja urbanista Srbije i zainteresovane organizacije i pojedinci sa područja Republike Srbije, Republike Srpske i inostranstva.

... more

Beograd, 20. oktobar 2017.

Obeleženo 40 godina studijskog programa prostorno planiranje na Geografskom fakultetu 

Dana, 20. oktobra 2017. godine, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, upriličena je svečanost povodom obeležavanja 40 godina studijskog programa prostorno planiranje na Geografskom fakultetu u Beogradu.
Svečanost je bila prilika da se obeleže još dva jubileja, a to su 60 godina prostornog planiranja u Srbiji i 20 godina od osnivanja Asocijacije prostornih planera Srbije.

... moreDisplaying articles 1 to 3 of total 231

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form