news


Žitište , 20. jun 2017.

Javna prezentacija Materijala za izradu PPPPN revitalizacije Kanala Begej 

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, dana 20.06.2017. godine, u Kancelariji za razvoj u pograničnoj oblasti u Žitištu, održana je javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije Kanala Begej. Tim povodom javnosti je predstavljen materijal radi upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade PPPPN revitalizacije Kanala Begej, mogućim rešenjima za razvoj prostornih celina i efektima planiranja.

... more

Srbobran , 16. jun 2017.

Javna prezentacija materijala za izradu PPPPN Parka prirode Jegrička 

U petak, 16.06.2017. godine u zgradi Skupštine opštine Srbobran održana je javna prezentacija Matrijala za izradu Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Jegrička“ u okviru zakonom propisane procedure ranog javnog uvida, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada. Rani javni uvid održava se u trajanju od 15 dana, od 09.06.2017. do 23.06.2017. godine.

... more

Pančevo, 15. jun.2017.

Javna prezentacija materijala za izradu PPPPN Parka prirode „Ponjavica“ 

U okviru zakonom propisane procedure ranog javnog uvida javnosti je prezentovan Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“. Dana 15.06.2017. godine, u zgradi Uprave grada Pančeva održana je javna prezentacija Matrijala za izradu Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Ponjavica“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada.

... moreDisplaying articles 4 to 6 of total 220

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form