news


Novi Sad, 03. jul 2017.

Izmena statusa JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" i uključivanje jedinica lokalnih samouprava kao suosnivača Zavoda 

Na sednici održanoj dana 16.06.2017. godine, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, čime je izvršeno usklađivanje osnivačkog akta Zavoda sa Odlukama o suosnivanju JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, koje su donele skupštine 21 jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

... more

Kovačica , 27. jun 2017.

Javna prezentacija materijala za izradu PPPPN Predela izuzetnih odlika „Potamišje“ 

Dana 27.06.2017. godine u zgradi Skupštine opštine Kovačica održana je javna prezentacija Matrijala za izradu Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Predela izuzetnih odlika „Potamišje“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada.

... more

Žitište , 20. jun 2017.

Javna prezentacija Materijala za izradu PPPPN revitalizacije Kanala Begej 

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, dana 20.06.2017. godine, u Kancelariji za razvoj u pograničnoj oblasti u Žitištu, održana je javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije Kanala Begej. Tim povodom javnosti je predstavljen materijal radi upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade PPPPN revitalizacije Kanala Begej, mogućim rešenjima za razvoj prostornih celina i efektima planiranja.

... moreDisplaying articles 4 to 6 of total 220

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form