news


Novi Sad, January 19, 2018.

Javne prezentacije Programa implementacije Regionalnog prostornog plana APV za period 2017-2021. godina 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Programa implementacije Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine, shodno članu 80. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 64/2015), ovim putem obaveštava da je izrađena Radna verzija Nacrta Programa implementacije RPP APV za period 2017-2021. godina od strane JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.

... more

Vrbas, 13. decembar 2017.

Javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas 

U zgradi Opštinske uprave Opštine Vrbas održana je javna prezentacija Materijala za izradu Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala HS DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej-Bogojevo do hidročvora Vrbas, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine'' iz Novog Sada.

... more

Niš, 8-15. novembar 2017.

26. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA - Prva i Druga nagrada na 26. Međunarodnom salonu urbanizma 

U periodu od 8. do 15. novembra u Nišu održan je 26. Međunarodni salon urbanizma, u organizaciji Udruženja urbanista Srbije.

Salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije koja predstavlja skup najznačajnijih, aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija. Celokupna ili delimična postavka Salona prezentuje se u gradovima pokroviteljima i drugim gradovima u zemlji i inostranstvu. Učesnici Salona su članovi Udruženja urbanista Srbije i zainteresovane organizacije i pojedinci sa područja Republike Srbije, Republike Srpske i inostranstva.

... moreDisplaying articles 4 to 6 of total 235

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form