news


Irig, 6. oktobar 2020.

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za površinsku raskrsnicu vrdnik na državnom putu IB reda broj 21, Novi Sad-Ruma-Šabac, u KO Irig 

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za površinsku raskrsnicu vrdnik na državnom putu IB reda broj 21, Novi Sad-Ruma-Šabac, u KO Irig... more

Kikinda, 8. oktobar 2020.

Javni uvid u nacrt PPPPN specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje" i izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN Specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje" na životnu sredinu 

Javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 08.10.2020. godine do 06.11.2020. godine.

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u Kikindi, u zgradi Gradske uprave grada Kikinda, 27. oktobra 2020. godine u 11 časova, sala 51,Trg Srpskih dobrovoljaca12.

... more

Novi Sad, 1. oktobar 2020.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej 

U četvrtak, 01.10.2020. godine, u zgradi JVP „Vode Vojvodine“ u Novom Sadu, održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene revitalizacije kanala Begej koju je organizovao Nosilac izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP “Zavod za urbanizam Vojvodine“ iz Novog Sada.... moreDisplaying articles 4 to 6 of total 274

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form