news


Novi Sad, 16. novembar 2020.

29. Međunarodni salon urbanizma 

Na 29. Međunarodnom salonu urbanizma u organizaciji Udruženja urbanista Srbije i JP Zavod za urbanizam Kragujevac, Zavod je učestvovao sa tri plana, od kojih su dva nagrađena.... more

Beograd, 27. oktobar 2020.

Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad 

Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad... more

Kikinda, 28. oktobar 2020.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje" 

U utorak, 27.10.2020. godine, u zgradi Gradske uprave grada Kikinda, održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ koju je organizovao Nosilac izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP ”Zavod za urbanizam Vojvodine” iz Novog Sada.

... moreDisplaying articles 4 to 6 of total 280

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form