news


Novi Sad, 16. mart 2017.

Potpisan Protokol o saradnji u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja između Autonomne pokrajine Vojvodine i 25 Opština u APV

Dana 16.03.2017. u salonu 23 svečano je potpisan Protokol o saradnji u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja između Autonomne pokrajine Vojvodine i Opština Ada, Apatin, Bač, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Beočin, Žabalj, Žitište, Inđija, Irig, Kanjiža, Bečej, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Kneževac, Plandište, Senta, Sečanj, Srbobran, Sremski Karlovci, Titel, Čoka, Vrbas i Grada Kikinde.

Potpisivanje Protokola rezultat je iskazane namere Pokrajinske vlade da omogući jedinicima lokalne samouprave da postanu suosnivači JP “Zavod za urbanizam Vojvodine“, a na inicijativu samog Zavoda i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, s jedne strane, te prihvaćene namere od strane jedinica lokalne samouprave, koje su pozitivno odgovorile na upućeno Pismo o namerama, i na taj način prepoznali mogućnost da postajući suosnivači Zavoda, obezbede za svoju jedinicu lokalne samouprave stručno i kontinuirano obavljanje poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja.

Pokrajinska vlada je na sednici održanoj 07.12.2016. kroz Informaciju o izmeni statusa Zavoda za urbanizam, prepoznala ovu ideju kao način da se u jedinicama lokalne samouprave, koje nemaju svoja javna preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje, obezbedi kvalitetno, stručno i kontinuirano obavljanje poslova u ovoj oblasti od javnog interesa. Prihvatanjem ove inicijative, Pokrajinska vlada je ujedno zadužila i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Zavod za urbanizam, da preduzmu sve neophodne aktivnosti u cilju realizacije pokrenute inicijative.

U tom smislu je 14.12.2016. upriličen sastanak kome su prisustvovali predstavnici 28 jedinica lokalne samouprave, i na kome je pokrajinski sekretar Vladimir Galić, zajedno sa v.d. direktorom Zavoda za urbanizam Vojvodine Predragom Kneževićem, upoznao prisutne sa zaključkom pokrajinske vlade, te prednostima koje u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja kao delatnosti od javnog interesa, mogu dobiti jednice lokalne samouprave ukoliko postanu suosnivači JP “Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.

Nakon toga je 23.12.2016.godine u 35 jedinica lokalne samouprave upućeno Pismo o namerama, na koje je pozitivno odgovorilo 25 jedinica lokalne samouprave, koje su danas i potpisale Protokol o saradnji.

Protokolom o saradnji definisane su obaveze jedinica lokalne samouprave, a to su donošenje Odluke o suosnivanju i uplata suosnivačkog uloga i rokovi za izvršenje, kao i obaveza Pokrajinskog sekretarijata i JP “Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad da nakon toga pristupe aktivnostima na izmeni osnivačkog akta.
  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form