news


Novi Sad, 29. maj 2020.

Ponovni javni uvid u NPPPPN predela „Vršačke planine“ i izveštaj o strateškoj proceni uticaja NPPPPN predela „Vršačke planine“ na životnu sredinu za deo u kojem su izvršene promene planskog rešenja

Ponovni javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 15 dana, od 29.05.2020. godine do 12.06.2020. godine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 17.06.2020. godine u Novom Sadu, u zgradi Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, u Plavom salonu u kuli zgrade na 3. spratu, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 Novi Sad, sa početkom u 15:00 časova.












  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form