news


Novi Sad, 07. april 2021.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu 

Obaveštavamo zainteresovane da je dana 5. aprila 2021. godine započeo javni uvid u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.

... more

Novi Sad, 22. februar 2021.

Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine 

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na svojoj drugoj po redu sednici, razmotrio je i jednoglasno usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju prostornog plana područja posebne namene predela „Vršačke planine.“

... more

Novi Sad, 1. decembar 2020.

Rani javni uvid u Materijal za izradu PPPPN infrastrukturnog koridora državnog puta Ib reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo) 

Rani javni uvidu u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta Ib reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo) održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 02.12.2020. godine do 16.12.2020. godine.

... moreDisplayed articles 1 to 3 of total 285

  • contact info
  •   zavurbvo@gmail.com
  •        +381 21 529 444
  • contact form