novosti


Beč, 27. januar 2017.

Radni sastanak za pripremu projekta “Down to Earth” u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 

Predstavnici JP Zavoda za urbanizam Vojvodine, v.d. direktora Predrag Knežević, Vladimir Pihler i Tamara Zelenović Vasiljević, su 27. 01. 2017. godine prisustvovali radnom sastanku za pripremu projekta “Zemljana arhitektura u Dunavskom region – Down to Earth” u okviru Dunavskog transnacionalnog programa - Interreg Danube Transnational Programme (DTP).

... dalje

Novi Sad, 9. januar 2016.

Potpisan ugovor o planu detaljne regulacije za drugu deonicu kanala Orom-Čik-Krivaja, regionalnog podsistema za navodnjavanje 

Dana 09.01.2016. godine je potpisan je Ugovor o izradi Plana detaljne regulacije za drugu deonicu kanala Orom-Čik-Krivaja, regionalnog podsistema za navodnjavanje, i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za drugu deonicu kanala Orom-Čik-Krivaja, regionalnog podsistema za navodnjavanje na životnu sredinu između JP “Zavod za urbanizam Vojvodine “ i JVP „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada.

... dalje

Novi Sad, 14. decembar 2016.

Sastanak Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimira Galića i v.d. direktora JP Zavoda za urbanizam Vojvodine Predraga Kneževića sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava 

U salonu 23 na poziv Pokrajinskog sekretara Vladimira Galića upriličen je susret sa predsednicima opština sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine i predstavnicima JP Zavod za urbanizam Vojvodine. Sastanak je održan u cilju upoznavanja predsednika opština o iskazanoj nameri Pokrajinske vlade, koja vrši osnivačka prava, da omogući jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine da postanu suosnivači JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“, radi ostvarivanja saradnje od zajedničkog interesa i obavljanja poslova od strane Zavoda za jedinicu lokalne samouprave iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i drugih stručnih poslova iz okvira delatnosti za koju je Zavod osnovan, a koji su od interesa za jedinicu lokalne samouprave.

... daljePrikazano tekstova 4 do 6 od ukupno 220

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt