novosti


Novi Sad, 24. mart 2010.

Sastanak predstavnika institucija u cilju angažovanja na izradi RPP APV 

Dana 24.03.2010. godine u prostojima Zavoda održan je treći u nizu sastanaka posvećenih izradi RPP APV.

U organizaciji Generalnog koordinatora – Republičke agencije za prostorno planiranje, Organizacione jedinice za teritoriju AP Vojvodine, okupili su se pored stručnjaka Zavoda, predstavnici Republičke agencije za prostorno planiranje, predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, PMF-a, Poljoprivrednog, Filozovskog i Tehnološkog fakulteta, Republičkog zavoda za razvoj, Instituta za arhitekturu i urbanizam, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.... dalje

Novi Sad, 11. februar 2010.

Vanredna skupština Vojvođanskog udruženja urbanista 

Vanredna skupština Vojvođanskog udruženja urbanista (VUU) održana je 11.02.2010. godine u prostorijama JP Zavod za urbanizam Vojvodine. Osnovni razlog sazivanja vanredne sednice je bio izbor novog predsednika Udruženja, jer je u prethodnom periodu predsednik VUU bio naš pokojni kolega arhitekta Mihajlo Rutar.
Pored predsednika i podpredsednika birani su i svi organi Udruženja.... dalje

januar 2010.

Intervju: Vladimir Zelenović, direktor JP Zavoda za urbanizam Vojvodine 

Zavod za urbanizam, u različitim oblicima organizovanja, postoji u AP Vojvodini od 1950. godine, što znači da će uskoro obeležiti veliki jubilej – 60 godina rada.
Tokom tog dugog perioda, nekoliko puta je menjao ime, ali i način finansiranja – do 1964. godine bio je budžetska institucija, a od te godine je, rešenjem Izvršnog veća Vojvodine, Zavod počeo da se finansira po principu ostvarenog dohotka. Od tada, Zavod intezivira rad na izradi urbanističke i prostorno-planske dokumentacije za veliki broj naselja i opština u Vojvodini i počinje intezivan rad na izradi studija i projekata u oblasti vodosnabdevanja naselja, vodovoda i kanalizacije kao i izradu odluka o uređenju građevinskog zemljišta u gradovima i opštinskim centrima. Ukratko, Zavod se profiliše kao pokrajinska ustanova koja vrši delatnosti i poslove od posebnog društvenog interesa. Novi Statut Zavoda koji je donet 1977. godine prvi put definiše i naučnoistraživački rad kao delatnost Zavoda.... daljePrikazano tekstova 265 do 267 od ukupno 268

  • kontakt informacije
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • kontakt