новости


Сремска Митровица, 9. август 2017.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације 

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

... даље

Нови Сад, 03. јул 2017.

Измена статуса ЈП "Завод за урбанизам Војводине" и укључивање јединица локалних самоуправа као суоснивача Завода 

На седници одржаној дана 16.06.2017. године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, чиме је извршено усклађивање оснивачког акта Завода са Одлукама о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, које су донеле скупштине 21 јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине.

... даље

Ковачица , 27. јун 2017.

Јавна презентација материјала за израду ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ 

Дана 27.06.2017. године у згради Скупштине општине Ковачица одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

... даљеПриказано текстова 4 до 6 од укупно 220

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт