новости


Нови Сад, 03. јул 2017.

Измена статуса ЈП "Завод за урбанизам Војводине" и укључивање јединица локалних самоуправа као суоснивача Завода 

На седници одржаној дана 16.06.2017. године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, чиме је извршено усклађивање оснивачког акта Завода са Одлукама о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, које су донеле скупштине 21 јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине.

... даље

Ковачица , 27. јун 2017.

Јавна презентација материјала за израду ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ 

Дана 27.06.2017. године у згради Скупштине општине Ковачица одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

... даље

Житиште , 20. јун 2017.

Јавна презентација Материјала за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј 

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 20.06.2017. године, у Канцеларији за развој у пограничној области у Житишту, одржана је јавна презентација Материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене ревитализације Канала Бегеј. Тим поводом јавности је представљен материјал ради упознавања са општим циљевима и сврхом израде ППППН ревитализације Канала Бегеј, могућим решењима за развој просторних целина и ефектима планирања.

... даљеПриказано текстова 4 до 6 од укупно 222

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт