новости


Београд, 9. март 2018.

Трећa националнa радионицa за успостављање мониторинг платформе за атрактивност простора Србије (МПАПС) 

У INTERREG пројекат „Јачање капацитета за унапређење територијалне атрактивности Дунавског региона” (Strengthening Capacities to Enhance Territorial Attractiveness of the Danube Region – ATTRACTIVE DANUBE) Република Србија је укључена преко Института за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС).

... даље

Нови Сад, 20. фебруар 2018.

Одржана отварајућа конференција пројекта "Развој прелазног пута у области Кубекхаза (Мађарска) - Рабе (Србија)" 

На отварајућој конференцији у Мастер центру Новосадског сајма, представљен је пројекат „Развој прелазног пута у области Кубекхаза- Рабе”, који се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије. На конференцији су учествовали представници неколико Министарстава и секретаријата обе земље, учесници пројекта, заинтересовани грађани, представници локалних самоуправа и медији.

... даље

Кикинда , 19. фебруар 2018.

Јавна презентација Радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године у седишту Севернобантског управног округа 

У седишту Севернобанатског управног округа у Кикинди одржана је јавна презентација радне верзије Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

... даљеПриказано текстова 4 до 6 од укупно 243

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт