новости


Зрењанин, 22. април 2019.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ 

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 08.04. до 07.05.2019. године, у понедељак, 22.04.2019. године, у згради Градске управе Зрењанин, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

... даље

Мокрин, 18.04.2019.

Округли сто о коришћењу државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе 

У организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у оквиру Интеррег-ИПА пројекта „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“ (ПАННОНСТЕППЕС, ХУСРБ/1602/12/0065), у сарадњи са свим пројектним партнерима одржан је округли сто на тему коришћења државног пољопривредног земљишта у функцији заштите природе. На округлом столу су учествовали више управљача заштићених подручја у Војводини, представници општинских управа Новог Кнежевца и Кикинде, месне заједнице Мокрин и други органи и организације које се баве пословима из области пољопривреде и заштите природе.

... даље

Нови Сад, 1 април 2019.

Обележено 53. године успешног рада и постојања Покрајинског завода за заштиту природе  

У понедељак 1. априла 2019. године Покрајински завод за заштиту природе је свечано обележио 53. године успешног рада и постојања. Завод је започео са радом 1. априла 1966. године, са седиштем у Новом Саду на Петроварадинској тврђави. Једно време је био у саставу Завода за заштиту природе Србије, као Одељење у Новом Саду, а реоснован је Одлуком Скупштине АП Војводине 16. фебруара 2010. године, и са радом започео 1. априла 2010. године.

... даљеПриказано текстова 4 до 6 од укупно 257

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт