новости


Нови Сад, 9. јануар 2016.

Потписан уговор о плану детаљне регулације за другу деоницу канала Ором-Чик-Криваја, регионалног подсистема за наводњавање 

Дана 09.01.2016. године је потписан је Уговор о изради Плана детаљне регулације за другу деоницу канала Ором-Чик-Криваја, регионалног подсистема за наводњавање, и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за другу деоницу канала Ором-Чик-Криваја, регионалног подсистема за наводњавање на животну средину између ЈП “Завод за урбанизам Војводине “ и ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада.

... даље

Нови Сад, 14. децембар 2016.

Састанак Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Владимира Галића и в.д. директора ЈП Завода за урбанизам Војводине Предрага Кнежевића са представницима јединица локалних самоуправа 

У салону 23 на позив Покрајинског секретара Владимира Галића уприличен је сусрет са председницима општина са територије Аутономне покрајине Војводине и представницима ЈП Завод за урбанизам Војводине. Састанак је одржан у циљу упознавања председника општина о исказаној намери Покрајинске владе, која врши оснивачка права, да омогући јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине да постану суоснивачи ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, ради остваривања сарадње од заједничког интереса и обављања послова од стране Завода за јединицу локалне самоуправе из области просторног и урбанистичког планирања и других стручних послова из оквира делатности за коју је Завод основан, а који су од интереса за јединицу локалне самоуправе.

... даље

Нови Сад, 8. децембар 2016.

Стручна радионица из области туризма у сврху умрежавања и усавршавања туристичке привреде АП Војводине 

Стручна радионица из области туризма под називом ,,Правци развоја туризма у АП Војводини“, у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, окупила је релевантне учеснике у области туризма како би републички и покрајински органи, локалне самоуправе, релевантне организације, стручна и шира јавност била упозната са програмским активностима Покрајинског секретаријата, као и видовима подршке која је предвиђена у 2017. години.
... даљеПриказано текстова 7 до 9 од укупно 220

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт