новости


Србобран , 16. јун 2017.

Јавна презентација материјала за израду ППППН Парка природе Јегричка 

У петак, 16.06.2017. године у згради Скупштине општине Србобран одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ у оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада. Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од 09.06.2017. до 23.06.2017. године.

... даље

Панчево, 15. јун.2017.

Јавна презентација материјала за израду ППППН Парка природе „Поњавица“ 

У оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида јавности је презентован Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“. Дана 15.06.2017. године, у згради Управе града Панчева одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

... даље

Палић, 12. мај.2017.

Научно-стручни скуп са међународним учешћем "Планска и нормативна заштита простора и животне средине"  

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет, у сарадњи са Заводом за урбанизам града Суботице, организoвали су девети по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем "ПЛАНСKА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", на Палићу, од 11. до 13. маја 2017. године.

... даљеПриказано текстова 7 до 9 од укупно 228

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт