новости


Београд, 20. октобар 2017.

Обележено 40 година студијског програма просторно планирање на Географском факултету 

Дана, 20. октобра 2017. године, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, уприличена је свечаност поводом обележавања 40 година студијског програма просторно планирање на Географском факултету у Београду.
Свечаност је била прилика да се обележе још два јубилеја, а то су 60 година просторног планирања у Србији и 20 година од оснивања Асоцијације просторних планера Србије.

... даље

Сремска Митровица, 9. август 2017.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације 

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада.

... даље

Нови Сад, 03. јул 2017.

Измена статуса ЈП "Завод за урбанизам Војводине" и укључивање јединица локалних самоуправа као суоснивача Завода 

На седници одржаној дана 16.06.2017. године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, чиме је извршено усклађивање оснивачког акта Завода са Одлукама о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, које су донеле скупштине 21 јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине.

... даљеПриказано текстова 7 до 9 од укупно 230

  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт